Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
+36 1 998 8077
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Segítség

Segítség

Segítség

Az indoklás nélküli (fogyasztói) elállási jog* gyakorlása esetén irányadó szabályok

Az Trade ImpEx Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Fotósellátó”) a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben /a továbbiakban: „Kormányrendelet”/ meghatározott 14 naptári napos elállási határidőig biztosítja a fogyasztónak minősülő vásárló (a továbbiakban: „fogyasztó”) számára az elállási jog gyakorlását. E határidő a termék a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása esetén, a Kormányrendelet értelmében a fogyasztó köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legfeljebb legkésőbb az elállás Fotósellátó-val történt közlésétől számított tizennégy naptári napon belül visszaküldeni, illetve a Fotósellátó-nak vagy a Fotósellátó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi/visszaszolgáltatja. Lényeges, hogy a fogyasztót nem illeti meg elállási jog egyebek mellett olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; illetve olyan termék tekintetében sem, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. 
*Indoklás nélküli elállás csak magánszemélyekre vonatkozik egyéni vállalkozókra, társas vállalkozásokra, egyesületekre, közhasznú szervezetekre nem.

További részletes információkért informálódjon az Általános Szerződési Feltételekből.

Áruvisszaküldés

Ha a webáruházban vásárolt árucikk a jótállási időn belül meghibásodik vagy tönkremegy, akkor az áru ellenértékének visszatérítése mellett, kérjük vegye figyelembe a termék visszaküldésére vonatkozó következő tudnivalókat: Kérjük, a visszaküldendő áruhoz lehetőség szerint mellékelje az eredeti csomagolást, a térkitöltő anyagokat valamint a számlát és tüntesse fel rajta a visszaküldés okát!

Visszáru-küldeményébe tegye bele a visszáru nyomtatványt (kérjük, töltse ki minden adatával)! Felmerülő kérdések esetére, kérjük, őrizze meg a feladási bizonylatot. Amennyiben nincs megadva bankszámlaszáma a rendszerünkben, vegye fel a kapcsolatot ONLINE ügyfélszolgálatunkkal, hogy vissza tudjuk utalni a kért bankszámlára a visszáru összegét. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére bankkártyás vagy utalásos vásárlás esetén nincs lehetőség.

Árucsere üzleteinkben

Amennyiben Ön nem szeretné postai úton visszaküldeni a terméket, abban az esetben a számla, illetve jótállási jegy ellenében bármely magyarországi üzletünkben leadhatja szervizelésre, vagy kicserélheti a terméket az Általános Szerződési Feltételek mentén foglaltakban.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy üzleteinkben nem áll módunkban kézipoggyászként nem szállítható árucikket visszavenni. 

Továbbá felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a vásárláskor használt bankszámlára utaljuk vissza a vételárat.

A visszáru kezeléséhez az elállással érintett termék vásárlásához tartozó számlája nyomtatott verziójának bemutatása szükséges. A Vásárlónak lehetősége van kicserélni a Fotósellátó üzletekben (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg, a vételárat készpénzben a Fotósellátó az adott üzletben visszatéríti a Vásárlónak a vásárláshoz tartozó számla ellenében. Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a Fotósellátó a vásárláskor megadott bankszámlára utalja vissza a visszáru összeget.

Szállításkor keletkezett csomagsérülés

Kérjük, minden ilyen esetben, amikor azt tapasztalja, hogy csomagja sérülten érkezik, két lehetősége van:

1, ne vegye át a csomagot! Ez esetben a kiszállítást végző cég a csomagot visszajuttatja a Fotósellátó központjába.

2, vegyenek fel jegyzőkönyvet a kiszállítást végző személlyel. Ha a szállítás közben, a csomagoláson bekövetkezett sérülés a termék sérüléséhez is vezetett, ezen jegyzőkönyv birtokában módunkban áll kártérítést követelni a szállítást végző cégtől.

Elállási nyilatkozatminta

A fogyasztó elállási jogát vagy kifejezett és egyértelmű nyilatkozatával, vagy – választása szerint – a jelen nyilatkozatminta kitöltésével és a Fotósellátó-hoz történő eljuttatása útján (közlésével) gyakorolhatja.

Alulírott …………………… (név és azonosító adatok) kijelentem, hogy a köztem és az Event Sound & Light Kft. között az alábbi termékek ……………………….. (termékek név és típus szerinti megjelölése) adásvétele tárgyában ………..-kor (szerződéskötés dátuma) ………… azonosító számon (megrendelés, vagy egyéb nyilvántartási szám megjelölése) létrejött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20§-a alapján, a jelen nyilatkozatommal elállok.

Nyilatkozat kelte (hely, időpont); nyilatkozattevő fogyasztó nevének nyomtatott betűvel feltüntetett és saját aláírása.

Elállási nyilatkozat minta letölthető itt!

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Fotósellátó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita a Fotósellátó-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Panasztétel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Budapesti Békéltető Testület)  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00

Telefon/Fax: (+36-1) 488 21 31

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Levelezési cím:

Budapesti Békéltető Testület 1253 Budapest, Pf.: 10.


Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Fotósellátó-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a békéltető testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napári napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Fotósellátó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Fotósellátó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Fotósellátó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A leírtakonfelül a Fotósellátó tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. 

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr