Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
+36 1 998 8077

Tamron Garancia

 

TAMRON 5 ÉV MAGYARORSZÁGI GARANCIA

 

Tisztelt Tamron vásárló!

 

A tamron.hu/garancia oldalon regisztrálhatja újonnan megvásárolt Tamron objektívét és kiterjesztheti garanciáját 60 hónapra. A részletes feltételekről lejjebb illetve a dobozban található magyarországi garanciajegyen olvashat. (A garancia használt termékekre NEM vonatkozik!)

 

 

 

Fontos tudnivalók

  1. A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése alapján: A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.
  2. Kérjük, követelje meg az eladótól a jótállási jegy pontos kitöltését!
  3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
  4. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhet a feltűntetett márkaszerviz.
  5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
  6. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!
  7. A jótállási határidő kezdete a vásárlás napja, amit a jótállási jegyen fel kell tűntetni.

 

A vásárló jótálláson alapuló jogai:

A vásárlót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jótállás esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306., 307. paragrafusaiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben megállapított jogok illetik meg:

-    A vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotában képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

-    A kötelezettnek törekedni kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze.

-    Ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kellemetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

-    Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

-    A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre

-    Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga javíthatja vagy mással kijavíttathatja.

 

 

Jótállás Kiterjesztése :

 

A jogszabályon alapuló garanciális időn túl, a termékre vállalt garancia további 48 hónapra (mindösszesen 60 hónap) kiterjesztését a vásárló a Tamron.hu honlapon található termék regisztrációs eljárás lefolytatásával kezdeményezheti. A regisztrációs eljárás ingyenes, és arra a termék vásárlásától számított 12 hónapon belül a vásárló bármikor jogosult. A jótállás kiterjesztése kizárólag a feltüntetett importáló vagy szerződőtt partnerei által értékesített és gyári szám alapján ellenőrzött igazolt forrásból származó termékekre vonatkozóan áll fenn.

A regisztrációs eljárás lefolytatásáról a termék gyári száma megjelölésével a regisztráló elelktronikus formátumú visszaigazolást kap. A visszaigazolás és ezáltal a jótállás kiterjesztésének elutasítására az importálónak mindazon termékek vonatkozásában van jogosultsága amelyek nem igazolt saját forrásból származnak. Ebben az esetben az importáló köteles kifejezetten nemleges igazolás elektronikus megküldésére.

A kiterjesztett garancia időn belüli igények érvényesítése, jelen jótállási jegy és a visszaigazolás együttes bemutatásával érvényesíthető.

 

Nem tartoznak a jótállás körébe a természetesen, üzemszerűen elhasználódó alkatrészek!
 

 

Importáló:                                                                            Kizárólagos márkaszerviz:

Computer Emporium Kft.                                                    Camera Kft.

1132 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/B.                          1085 Budapest, Somogyi B. u. 19.

Tel: 06 (1) 216-4965                                                          Tel: 06 (1) 266-8085

http://www.computeremporium.hu                                   http://www.camerakft.hu

info@computeremporium.hu                                             info@camerakft.hu

 

 

A kereskedő jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyet a termék típusának, a termék gyártási számának és a vásárlás napjának feltüntetésével hitelesíteni.

 

A vásárlónak kinél és mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?

A vásárlónak a jótálláson alapuló igényei érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző szakszerviznek kell bejelentenie. A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni.

 

 

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:

Eljárás a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő 6 hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a vásárló a kijelölt vizsgáló intézményektől szakvéleményt kérhet.

-    Ha a hiba jellege tekintetében vita merül fel, a javító beszerzi a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét.

-    A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles.

-    Amennyiben a szerviz bizonyíthatóan nem tesz eleget az első helyen megfogalmazott kötelezettségének a vásárló maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez.

-    A szakvélemény beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a vásárló álláspontját és nyilatkozatait és mindkét fél aláírását. A vásárló nyilatkozatát a megbízáshoz csatolt és az általa észlelt hibákat felsoroló feljegyzés is pótolhatja.

-    További vita esetén a felek a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak.

 

 

Jótállási felelősségünk kizárása:

1. Az importőr jótállási felelőssége nem áll fenn, ha a javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be.

2. A karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladata (pl. portalanítás, stb.). Az ezek elmulasztásából esetleg bekövetkezett hiba javítási költségei a vásárlót terhelik.

3. A jótállási időn belül bekövetkezett meghibásodásokat kizárólag a Computer Emporium Kft. által szerződésben álló hivatalos szakszerviz javíthatja meg. Idegen beavatkozás kizárja a garanciális kötelezettségünket.

4. A jótállási felelősségünk kizárt, amennyiben az objektív gyári számát eltávolították, vagy megrongálták.

 

 

Jótállási és kiterjesztett jótállási időn túl forduljon bizalommal szakszervizünkhöz!